Privacyverklaring

Privacyverklaring
25/08/2022

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door het contact formulier te gebruiken, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van AT AIRCO. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacy beleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?

Je kan volgend contactformulier gebruiken om je verzoek te versturen.

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
 • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

  * = Verplicht

  Zo verwerken we jouw gegevens

  De verwerkingsverantwoordelijke is:

  • AT AIRCO
  • Grote Baan 263, 9250 Waasmunster
  • +32475468629

  Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).

  Welke gegevens worden verzameld?

  Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

  Dat kan zijn:

  • voornaam en naam
  • e-mailadres
  • woonadres
  • werkadres
  • telefoonnummer
  • btw-nummer

  In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

  Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

  Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

  Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

  Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

  • Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).

  Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

  Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

  Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

  Doorgifte aan derden

  Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

  Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

  Minderjarigen

  Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons worden verwerkt.

  Beveiliging van gegevens

  De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

  Iedereen die namens AT AIRCO jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.
  Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

  Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

  Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website.

  Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens.

  • Land
  • Stad
  • Geanonimiseerd IP adres
  • Web browser
  • Besturingssysteem
  • Zoek termen

  Cookies

  Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem.

  Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

  Facebook, Twitter en andere sociale media

  Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacy regels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

  Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

  Wijzigingen

  Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 25 augustus 2022

  Als het misgaat …

  We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

  Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

  Klachten

  Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan AT AIRCO via het contact formulier en we zoeken een oplossing.

  Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites:

  Gegevensbeschermingsautoriteit 
  Vlaamse Toezichtcommissie.

  © AT AIRCO (2024)