Ventilatie

Tegenwoordig is het plaatsen van een ventilatiesysteem verplicht bij nieuwbouwwoningen en renovaties. Niet onterecht, anders krijg je vroeg of laat te maken met vochtproblemen. Dat komt omdat we onze huizen tegenwoordig enorm goed moeten isoleren. Benieuwd naar de werking, de mogelijkheden, de verschillende types? Ik vertel het je graag allemaal!

Net zoals er verschillende vereisten zijn voor ventilatie in verschillende huizen, regio’s en seizoenen van het jaar, variëren ook de soorten woningventilatie. Het verplaatsen van muffe lucht uit een afgesloten ruimte en het binnenlaten van frisse lucht was waarschijnlijk de eerste strategie van een ventilatiesysteem.

Vóór de centrale verwarming, leerden mensen al dat het in stand houden van frisse lucht van cruciaal belang was voor het behoud van een comfortabel en gezond binnenmilieu. Dat is tegenwoordig zelfs nog meer het geval, aangezien huizen nu zijn gebouwd volgens veel hogere normen van luchtdichtheid dan in het verleden om een maximale energie-efficiëntie te bereiken. Hierdoor is een ventilatiesysteem noodzakelijk.

VENTILATIESYSTEEM VAN BELANG VANWEGE NIEUWE BOUWMETHODEN

Terwijl huizen vroeger substantiële luchtuitwisseling hadden door structurele gaten en scheuren, creëren de hedendaagse woningbouwmethoden een goed afgesloten luchtomhulling. Dit komt doordat de isolatienormen zodanig streng geworden zijn. Daardoor kan de vochtige lucht niet naar buiten en verse lucht niet naar binnen. 

Het goede nieuws is dat het in de zomer frisser kan zijn in je woning door de hogere isolatienorm, terwijl in de winter de verwarmde lucht binnen blijft en dit de energiekosten verlaagt.

Het slechte nieuws? Het betekent dat verontreinigende stoffen en de luchtvochtigheid ook binnenshuis blijven en zich vaak ophopen tot onnatuurlijk hoge niveaus vanwege het gebrek aan uitwisseling met frisse lucht. Zo kunnen allerhande vochtproblemen optreden.

Het doel van een ventilatiesysteem is om stilstaande lucht naar buiten te verplaatsen en tegelijkertijd frisse lucht naar binnen te brengen. Dat dan nog het liefst met een zo hoog mogelijke energie-efficiëntie.

Verschillende soorten ventilatiesystemen kunnen helpen om dit te bereiken. Laten we even dieper ingaan op de mogelijkheden.

TYPES VENTILATIESYSTEMEN

Ventilatiesysteem C
Een ventilatiesysteem van het type C zal de vervuilde lucht via afvoerroosters in toiletten, badkamers, douchecellen, bergingen en keukens uit de woning zuigen en afvoeren naar buiten. Door de onderdruk die hierdoor gecreëerd wordt, wordt verse lucht via raamroosters de woning binnengebracht. Intern in de woning wordt de lucht tussen de kamers getransporteerd via roosters in deuren, of via een opening onder de deuren. Meestal wordt een bedieningsschakelaar in de keuken geplaatst, waarbij men keuze heeft tussen laagstand, middenstand en hoogstand. De ventilatie wordt nooit uitgezet.

Ventilatiesysteem C+:
Dit systeem is identiek aan het systeem C, behalve dat de afvoerventilatie niet continu is, maar automatisch geregeld wordt volgens behoefte. Vaak is het niet nodig om in iedere ruimte constant te ventileren. Er kan worden gekozen om alleen te ventileren in de ruimte waar zich personen bevinden. Met ‘vraaggestuurde ventilatie’ gaat dat automatisch. Er wordt dan alleen geventileerd als het ook echt nodig is. Vraaggestuurde ventilatiesystemen besparen energie en voorkomen ophoping van schadelijke stoffen. Met het toenemen van het aantal personen in een ruimte neemt ook de CO2– concentratie en de luchtvochtigheid toe. Vraaggestuurde ventilatie functioneert op basis van sensoren die CO2-concentratie, luchtvochtigheid of beweging registreren. Indien nodig stuurt de sensor een signaal naar de ventilatie-unit, die automatisch de snelheid aanpast om meer of minder lucht te verversen.

Ventilatiesysteem C / C+

Ventilatiesysteem D
Mechanische luchttoevoer en -afvoer met warmterecuperatie.

De warmte van de afgevoerde binnenlucht kan bij de meeste ventilatiesystemen D overigens benut worden om de aangevoerde koude buitenlucht op te warmen. Dit gebeurt in de zogenaamde warmtewisselaar van het systeem. Men spreekt dan van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie.

Op die manier moet je dankzij je ventilatiesysteem de binnenkomende lucht minder verwarmen en bespaar je op je stookkosten.

Ventilatiesysteem D

VENTILATIESYSTEEM VOORKOMT SLECHTE LUCHT IN JE WONING

Uiteraard heeft het voorzien van een ventilatiesysteem in je woning héél wat voordelen. Want de lucht in je huis bevat vaak vervuilende en irriterende stoffen die je liever niet inademt. Zeker wanneer je in een iets drukkere omgeving woont.

Omdat de meeste ademhalingen die je elke dag inneemt, in je huis plaatsvinden, betekent dit dat je dagelijks een geconcentreerde dosis krijgt van wat er in de lucht rondom je huis hangt. Enkele van de ongewenste elementen die in stilstaande lucht aanwezig zijn:

  • Anorganisch stoffen en pluisjes
  • Schimmelsporen
  • Stuifmeel van buiten
  • Chemische dampen die uit bouwmaterialen en meubels
  • Hoeveelheden koolmonoxide en andere verbrandingsbijproducten
  • Micro-organismen zoals bacteriën en virussen

De gevolgen van het leven in een slecht geventileerde gesloten ruimten variëren van eenvoudige ergernis en ongemak tot chronische astma en allergische reacties, huid- en oogirritatie en overdraagbare aandoeningen aan de luchtwegen.

Een ventilatiesysteem vermindert de kans op dergelijke gezondheidsproblemen drastisch.

Onze merken

We zijn verdelen van Brink en Zehnder

© AT AIRCO (2024)